Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KAMPEERVOORWAARDEN


Artikel 1    Identiteit van de verkoper
Wij zijn:

 

Kampeerwereld BVBA Provinciebaan 51
9620 Zottegem (Velzeke)
Fax: +32(0)9 356 62 05
Telefoon: +32(0)9 356 62 05
BTW: BE 0876 759 937


Artikel 2    Toepasselijkheid & Voorwaarden
1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als web-winkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

2 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

3 Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

4 Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellings-bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

5 Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.


Artikel 3    Ons Aanbod en jouw bestelling
1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden de meest courante betalingswijzen zoals oa. Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact, overschrijving,…. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.


3 Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering:
De levering gebeurt via een erkende pakjesdienst.
In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.


Artikel 4    Herroepingsrecht
1 Wij nemen de goederen in geen geval terug.


Artikel 5    De prijs
1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.


Artikel 6    Betaling
Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.


Artikel 7    Conformiteit en Garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.


Artikel 8    Levering en uitvoering
1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven.

.


Artikel 9    Overmacht
1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 Artikel 10    Intellectuele eigendom
1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, e.d.m. … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Artikel 11    Beveiliging
KAMPEERWERELD behoudt zich het recht voor om derden toegang te weigeren tot haar webshop indien zij merkt dat de veiligheid in gedrang komt.
 Artikel 12    Klachtenregeling en geschillen
1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  
Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via onze contact-pagina op onze website of door een e-mail te sturen naar info@kampeerwereld.com.
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, of naar keuze van KAMPEERWERELD, iedere andere rechtbank die bevoegd is volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Kamperen was nog nooit zo boeiend

Verlanglijst 0 Winkelmandje 0