skip to Main Content
Waterdichtheid

Onder moeders paraplu

Praktijk \ waterdichtheidscontrole

18 april 202312 minuten leestijd
Tags Waterdichtheidscontrole

Bij de aankoop van een caravan of een kampeerauto maken weinig mensen zich zorgen over de waterdichtheidscontrole. Er is vooreerst toch de normale wettelijke garantie van twee jaar. Waarom zouden we ons dan zorgen moeten maken over de waterdichtheidsgarantie? Daarenboven hebben de meeste fabrikanten deze garantie de voorbije jaren flink opgetrokken, van vijf, over zeven tot wel twaalf jaar. De fabrikant toont hiermee het zelfvertrouwen in de eigen producten. Toch leggen we beter de controle niet naast ons neer. De garantie is ook enkel van tel, mits een jaarlijkse waterdichtheidscontrole plaatsgrijpt bij een erkende verkoper. In  dit artikel willen we de belangrijkheid van deze controle onderstrepen.

Jaren geleden, toen de dieren nog konden praten, werden er tweedehands caravans aangeboden voor belachelijke prijzen. Alles had binnen een laagje verf gekregen en zag er best leuk en ongeschonden uit. Wanneer je echter door de deur stapte, kwam dikwijls een sterke weeë geur je tegemoet. Een geur die het onmogelijk maakte om nog in de caravan tijd te kunnen doorbrengen. Deze stank was meestal het gevolg van schimmels. Vooreerst omdat caravans praktisch geen verluchtingsroosters hadden en de ramen maar weinig open gingen tijdens de wintermaanden. Kook- en zweetvocht hoopten zich op in de kleine binnenruimte en schimmels kregen vrij spel. Maar ook buitenschade had dikwijls  waterinsijpeling tot gevolg. De eerste jaren zag je dat niet, en wanneer het water door de binnenwanden begon te komen, was het meestal te laat. Gelukkig spreken we hier over een ver verleden. Tegenwoordig gaat het er heel wat beter aan toe.

Materialen

Het komt niet altijd tot aan de oren van de koper, maar fabrikanten van caravans en kampeerauto’s stoppen nooit met hun research. Zeker de laatste jaren zijn er heel wat technische ingrepen gebeurd op gebied van innovatie en materiaalkeuze. Sommigen zweren nog bij de stevigheid van houtverbindingen, anderen gebruiken kunststofprofielen omwille van de redelijke soepelheid. Ook een combinatie van hout en kunststof wordt veelvuldig toegepast in de wanden van vakantievoertuigen. Nieuwe lijmverbindingen maken dat water niet snel toegang zal vinden tot de opbouw. Heel wat merken laten het prototype van een nieuw product testen in een waterkamer. Dit betekent dat de caravan of kampeerauto urenlang langs alle kanten en onder redelijk hoge druk “beregend” wordt. Een mogelijke fabrieksfout kan in dit stadium snel geconstateerd en opgelost worden. Bij winterharde producten komt er naast de regenkamer ook nog een test in een koelkamer waar het voertuig aan extreme koude en warme temperaturen blootgesteld wordt. Kort: er is de laatste jaren veel geëxperimenteerd en vernieuwd en dit maakt dat fabrikanten ook het volste vertrouwen hebben in de afgeleverde producten en hun waterdichtheidsgarantie optrekken. De klant interpreteert dit snel als: “Het product is goed, ik kan er gewoon op vertrouwen en hoef zelf niets meer te ondernemen.” Maar niets is minder waar.

Nieuwe lijmverbindingen maken dat water niet snel toegang zal vinden tot de opbouw. Heel wat merken laten het prototype van een nieuw product testen in een waterkamer. Dit betekent dat de caravan of kampeerauto urenlang langs alle kanten en onder redelijk hoge druk “beregend” wordt.

Algemeen vocht

Water komt niet altijd binnen via een raam of spleet. Het leven in een kleine ruimte brengt sowieso vocht met zich mee. Zo is er de natte cel. Wanneer je dagelijks met twee personen aan boord van de kampeerauto een warme douche neemt, blijft er vocht in de lucht achter dat niet altijd via het kleine dakraam kan ontsnappen. Ook koken zonder dampkap maakt de binnenruimte vochtig. ‘s Nachts zweet je en niet alle lichaamsvocht zal door de matras opgevangen worden. Alle caravans en kampeerauto’s hebben daarom de laatste jaren genoeg verluchtingspleten aan ramen en deuren om het grootste deel van dit restvocht naar buiten af te voeren. Toch is regelmatig luchten door alle ramen open te zetten niet onbelangrijk. In de zomer doe je dit automatisch, maar ook in de winter dient dit iedere dag kort te gebeuren. Voorkomen is nog altijd veel beter dan genezen.

Waterdichtheidscontrole

Waterinsijpeling is zowat de grootste boosdoener die het vrijetijdsvoertuig kan aantasten. Dit staat tijdens een rit onder invloed van heel wat bewegingen en schokken. Maar ook in stilstand kunnen (storm)weer en regen heel wat schade veroorzaken, bijvoorbeeld  via een slecht sluitend raam. Een plas water op de vloer merk je de eerste uren na een regenvlaag nog wel op, maar ben je een week niet aanwezig, dan is het water al aan het oog onttrokken. De schade echter niet. Het is dus niet aan te raden om zelf een beetje het mogelijk binnengedrongen vocht op te sporen. Je kan dit veel beter overlaten aan de vakman, die jarenlange ervaring heeft met mogelijke vochtproblemen. Daarom ook hebben fabrikanten hun waterdichtheidsgarantie gebonden aan een jaarlijkse controle om kleine lekken en euvels in een vroegtijdig stadium te kunnen ontdekken.

Kostprijs

Veel kopers trekken een lip omdat de waterdichtheidscontrole geld kost. Ze vinden het niet kunnen dat er voor een garantie moet betaald worden. Je betaalt echter niet de garantie, maar de tijd die de vakman in de controle steekt. En wetende dat zware waterschade die gerepareerd moet worden een enorm kostenplaatje met zich meebrengt, dan is 100 euro voor een controle echt niet te veel betaald. En waarom kan een controle in kostprijs dan zo verschillend zijn van merk tot merk? De invoerder is gebonden aan wat de fabrikant oplegt als controle. Zo vragen sommigen aan de vakman enkel een visuele controle op enkele aandachtspunten en enkele metingen met een vochtmeter. Andere fabrieken leggen de vakman dan weer op om bepaalde delen jaarlijks opnieuw te kitten met een specifiek product, en dat betaal je dan natuurlijk weer bij. De controle is ook niet gebeurd op vijf minuutjes. In alle gevallen wordt er een lange checklist overlopen.

Inspectieronde

Wat wordt er nu precies allemaal gecontroleerd bij een waterdichtheidscontrole door de vakman? Dit verschilt van merk tot merk. De invoerder krijgt per merk een controlelijst, waarbij elk punt nauwkeurig moet bekeken worden. De vakman gaat niet over één nacht ijs, of laten we zeggen: één nacht water. Eerst gebeurt er een visuele controle, waarbij alle plaatsen, opgegeven door de fabrikant, waar er mogelijk water kan binnendringen in het voertuig overlopen worden. De vakman weet waar hij naar zoekt. Zo kan een lijntje van twee centimeter en niet meer zichtbaar dan een fijne grijze potloodlijn, reeds op een vochtplek wijzen en dient dan nader onderzocht te worden. Na een visuele inspectie vinden er enkele metingen plaats met een vochtmeter. Dit kan ook midden op een vlakke wand gebeuren, want vocht zoekt altijd een eigen weg. Dit laatste gebeurt ook weer volgens opgegeven plaatsen per merk.

Belangrijk is de meting rond ramen, koepels, ventilator, alsook rond wand- en dakdoorvoeren als die daar zijn: afvoer, dampkap, satelliet, zonnepaneel en kachel. Extra aandacht krijgen ook de vasthechtingspunten van de luifel, de fietsendrager en eventueel ladder.

Aandachtspunten

We overlopen even enkele lijsten met instructies in verband met de vochtmeting van enkele fabrikanten, waarbij we een algemene samenvatting maken en niet slechts één merk benaderen. In het interieur worden verschillende metingen gedaan met de vochtmeter, bijvoorbeeld aan alle horizontale en verticale overgangen tussen plafond, vloer en wanden, maar eveneens aan overgangen tussen kasten en wand. Belangrijk is de meting rond ramen, koepels, ventilator, alsook rond wand- en dakdoorvoeren als die daar zijn: afvoer, dampkap, satelliet, zonnepaneel en kachel. Extra aandacht krijgen ook de vasthechtingspunten van de luifel, de fietsendrager en eventueel ladder. Vervolgens vindt een meting plaats in de garage. Deze wordt in vele gevallen niet verwarmd en er kan zich vocht ophopen omwille van de koudebrug die de garage op zich vormt tussen het interieur en buiten. Rubberen dichtingen van ramen en deuren krijgen extra aandacht. Ook visueel, want het rubber kan blootgestaan hebben aan overvloedig zonlicht en gaan verharden. Ook buiten op het dak worden visueel de koepels en dakdoorvoeren bekeken en daarna gemeten. Aan de buitenkant worden vervolgens ook alle overgangen tussen dak, vloer en wanden bekeken en gemeten. De onderkant van het voertuig krijgt extra aandacht. Details waar onder andere op gelet worden zijn de balken achter de bumper en de bumpers zelf. Wordt er ook maar ergens (het begin van) vocht opgemerkt, gaat de vakman foto’s maken die onmiddellijk doorgemaild worden naar de fabrikant om de garanties en mogelijke oplossingen te bespreken. Specifiek bij caravans gaat er aandacht naar de ranggeerhandgrepen, omdat daar dikwijls (té) veel kracht op uitgevoerd wordt.

Computer geregistreerd met tijdsklok

Waar er jaren geleden nog wel eens wat “gesjoemeld” kon worden om waterschade toch onder de waterdichtheidsgarantie te laten vallen, kan dit vandaag niet meer. Fabrikanten werken met een zogenaamde tijdsklok. Dit wil zeggen dat wanneer de vakman een vochtschade vaststelt, hij dit invult via het officiële document en direct door mailt te samen met detailfoto’s. Op de fabriek worden datum, uur en schade geregistreerd. Het feit dat alles tegenwoordig minuscuul bijgehouden wordt is in het voordeel van iedereen. Als klant weet je dat het op papier staat en er zeker actie ondernomen zal worden. Maar ook de vakman weet zich gesteund door de fabriek. De fabrikant zelf kan alle schadegevallen bundelen en zo nagaan of een bepaald geval zich meerdere keren voordoet. Dan is er sprake van een fabricagefout en zal dit snel opgelost worden, zodat erger voorkomen wordt. Iedereen heeft dus baat bij deze computer geregistreerde waterdichtheidscontroles.

Ongeval

Water vindt niet altijd zijn weg in het voertuig omdat er bij de bouw een fabricagefout gemaakt werd. Die dikke tak die je niet gezien of gevoeld hebt tijdens het parkeren, kan bijna onzichtbare schade berokkenen waarbij er later regenwater binnendringt. Deze eigen gemaakte schade valt vanzelfsprekend niet onder de waterdichtheidsgarantie van de fabrikant. Toch is het ook belangrijk dat dit snel ontdekt wordt door de vakman bij een controle, zodat er onmiddellijk ingegrepen kan worden. Bij een in een vroeg stadium ontdekt euvel, zullen de reparatiekosten ook niet zo hoog oplopen. Waterschade die pas na jaren ontdekt wordt, leidt bijna zeker tot vervanging van een ganse wand, en dan zijn de kosten niet te voorspellen.

Belangrijk aandachtspunt

Omdat de meeste caravans en kampeerauto’s in het najaar tijdens de beurzen gekocht worden, ligt de leveringstermijn in de meeste gevallen tussen Pasen en het hoogseizoen, zeg maar: mei-juni. Dit heeft als gevolg dat bijna alle kopers van een vrijetijdsvoertuig dit een jaar later in mei of juni weer bij de dealer aanbieden voor een waterdichtheidscontrole. Maar dit doen alle kopers van de jaren daarvoor dan ook op datzelfde moment. Meestal wordt er naast de controle nog een onderhoudsbeurt gevraagd. De dealer wordt dus tijdens de maanden mei en juni overstelpt, maar wil zijn werk goed doen. Wachttijden van meer dan een week zijn dan niet uitgesloten. Het is daarom belangrijk om even na te denken en goede afspraken te maken. Waarom niet in januari reeds bellen naar de verkoper en even langsrijden voor een watercontrole? Je moet dan misschien wel de caravan of kampeerauto even uit de stalling  halen, maar hier staat tegenover dat de dealer in alle rust de controle degelijk kan uitvoeren. In vele gevallen kan je er dan gewoon op wachten. Wordt er eventueel een probleem vastgesteld, dan heeft de vakman ook weer meer tijd om een reparatie-afspraak in te plannen en is alles zeker en vast opgelost vooraleer de eerste reis in de lente aangevat wordt. Het is voor de eigenaar van een voertuig dus gewoon ook even goed inplannen hoe en wanneer de controles te laten uitvoeren.

Wees slim

Leg de waterdichtheidscontrole van je caravan of kampeerauto niet naast je neer. Een snel ontdekt lekje kan meer kwaad voorkomen. Een controle kost ook niet overdreven veel en je kan je heel wat zorgen en geld besparen. Je mag de vakman ook vertrouwen, want die weet als geen ander het kleinste foutje op te sporen. Weet dat ook de jaarlijkse controles op papier het vakantievoertuig in een wederverkoop in waarde zullen doen toenemen. Je bewijst ten slotte toch dat je er alles aan gedaan hebt om de caravan of kampeerauto perfect te  onderhouden. Ook de dealer heeft er het volste belang bij om niet gewoon geld te innen, maar een degelijke controle uit te voeren, want bij een fout van de fabrikant wordt ook voor hem het ganse kostenplaatje verhaald op de maker van het product.

Winkelwagen
Back To Top
Search